Anunt organizare examen de promovare

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011, conform TITLULUI II, al Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare prin [...]