Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași , cu sediul în Iași, strada Zmeu, nr. 3 organizează concurs în vederea ocuparii următoarelor posturi contractuale vacante: Referent de specialitate debutant 1 post, funcție de execuție, studii S din cadrul Compartimentului Marketing și Resurse Umane,
Curator 1 post, funcție de execuție, studii S din cadrul Depratamentului Istorie
Șef de birou 1 post, funcție de conducere, studii S din cadrul Departamentului TehnicAdministrativ.

Durata contractului individual de muncă nedeterminată, durata timpului de muncă normală de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, program de lucru conform Regulamentului Intern.
Concursul se va organiza în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336 din 28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și respectând
prevederile O.U.G. 34/2023.
Concursul va avea loc la sediul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, după cum urmează: 

Dosarul de înscriere la concurs se va depune la sediul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, din str. Zmeu, nr.3, pana la data de 04 august 2023, ora 16.00.

14 august 2023, ora 10.00 proba scrisă, la sediul din str. Zmeu, nr.3;

17 august 2023, ora 10.00 interviul, la sediul din str. Zmeu, nr.3.

vezi formulare de concurs
descarcă anunțul în format PDF

Publicat astăzi, 21 iulie 2023