Încarc Evenimente
Acest eveniment a trecut.
Muzeul Municipal ,,Regina Maria” din Iași, în colaborare cu Ambasada Japoniei în România, Societatea de Avocați ,,Șerban și Asociații” și Asociația Culturală ,,Pictor Octavian Smigelschi” organizează, în perioada 24 iunie – 10 septembrie 2021, expoziția de stampe japoneze ,,Kabuki – Ukyio-e Japanese Theatre Prints”.
Expoziția cuprinde 62 gravuri din colecția avocatului George Șerban, realizate de artiști japonezi din secolele al XVII-lea și al XIX-lea
Stampele, care înfățișează scene și actori din teatrul Kabuki, ne introduc în universul fascinant al Japoniei shogunale și ne apropie de arta și cultura japoneză din perioada Edo. Teatrul Kabuki apare în Japonia secolului al XVII-lea, fascinându-i pe artiștii plastici, care nu au ezitat să surprindă în opera lor scene și actori cunoscuți în perioadă.
Expoziția, curatoriată de dr. Alexandru Constantin Chituță, va fi deschisă joi, 24 iunie 2021, de la ora 11:00, la Muzeul Municipal ,,Regina Maria” din Iași, strada Zmeu, nr. 3.
Vă așteptăm!

Vizitând expoziția ,,KABUKI Ukiyo-e Japanese Thearte Prints”, puteți câștiga stampa japoneză de secol XIX ,,KUNNISADA/TOYOKUNI III, Actors Banzui Chobei și Shirai Gonpachi”. Regulamentul concursului poate fi citit în rândurile de mai jos.
Vă așteptăm!

KABUKI Ukiyo-e Japanese Thearte Prints 2
stampa 2

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

KABUKI, colecția av. George Șerban
MUZEUL MUNICIPAL REGINA MARIA , 2021

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Concursul Kabuki, colecția av. George Șerban este organizat și desfășurat de Muzeul Municipal Regina Maria din Iași (denumit în continuare Organizator), iar premiul este oferit de colecționarul George Șerban.
1.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament (denumit în continuare Regulament oficial) astfel cum sunt menționate mai jos.

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat și se desfășoară în cadrul Muzeului Municipal Regina Maria din
Iași.
2.2. Premiul se va pune în posesie la Iași.

SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

3.1. Concursul va fi lansat la data de 9 iulie 2021, ora 15:00 și va dura până la data de 31 august
2021, ora 17:00 inclusiv (denumită în continuare Perioada Concursului). Participanții se pot înscrie la Concurs exclusiv pe perioada menționată.
3.2. Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1. Produsele participante la Concurs sunt toate cele comercializate în magazinul Muzeului Municipal Regina Maria din Iași, str. Zmeu, nr. 3, și care individual sau colectiv, au o valoare de minim 20 lei.

SECȚIUNEA 5. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

5.1. În prezentul Concurs pot participa toate persoanele cu domiciliul/reședința în România cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Concursului, respectiv la data de 18 iunie
2021.
5.2. La acest Concurs pot participa cetățenii români care acceptă termenii și condițiile
prezentului Regulament Oficial (denumiți în continuare Participanți).
5.3. Participanții au obligația să păstreze fotocopiile bonurilor fiscale ce atestă achiziția produselor în baza cărora s-au realizat înscrierile în concurs până la momentul publicării listei câștigătorilor, astfel încât, în cazul contactării acestora ca potențiali câștigători să poată confirma numerele bonurilor fiscale reprezentantului Organizatorului și de asemenea în scopul validării lor ca și câștigătorul, să poată să facă dovada deținerii acestora și să le poată preda în original reprezentantului Organizatorului pentru a revendica premiul câștigat.
5.4. Prin participarea la Concurs, Participanților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Concursului: cheltuieli determinate de achiziționarea produselor pentru participarea la concurs.
5.5. La acest Concurs nu au drept de participare persoanele angajate în cadrul Muzeului Municipal Regina Maria din Iași, nici membrii familiilor acestora (constând în copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

6.1. În cadrul Concursului se vor acorda 1 premiu constând într-o lucrare, stampă japoneză KUNNISADA/TOYOKUNI III, Actors Banzui Chobei și Shirai Gonpachi, 1858, ce este expusă la Muzeul Municipal ,,Regina Maria” Iași, Sala ,,Artă Japoneză”. Lucrarea este tipărită în catalogul expoziției Kabuki, ed. Muzeului Național Brukenthal, Sibiu, 2019, p. 83, expus în aceeași sală.
6.2. Valoarea totală a premiului acordat în cadrul prezentului Concurs este de 700 euro.
6.3. Desemnarea câștigătorului se va face în conformitate cu prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CONCURSULUI

7.1. Pentru a se înscrie la tragerea la sorți pentru câștigarea premiului Concursului, participanții trebuie să achiziționeze orice Produs –souvenir realizat pentru prezenta expoziție din magazinul aflat în cadrul Muzeului Municipal Regina Maria din Iași, în valoare de minim 20 lei și să se înscrie prin formularele puse la dispoziție la casieria Magazinului, prin transmiterea numărului și a datei de emitere a bonului fiscal care atestă achiziția produselor.
7.2. Fiecare număr de bon poate fi utilizat pentru înscrierea în Concurs o singură dată.
7.3. Înscrierea în Concurs se realizează prin completarea formularului, așa cum acesta se găsește la casieria Magazinului: câmp nume și prenume, câmp număr bon fiscal, câmp dată bon fiscal, câmp număr de telefon, bifă de acord Regulament, bifă acord de colectare date în scop de marketing. Necompletarea oricăruia dintre câmpurile obligatorii sau completarea lor cu date inexistente sau incorecte poate duce la invalidarea înscrierii respective sau la imposibilitatea acordării premiului, în cazul unui potențial câștig.
7.4. Fiecare înscriere la Concurs îi poate aduce Participantului o șansă de câștig la premiul ce
urmează a fi atribuit prin tragere la sorți.
7.5. Pentru ca o înscriere să fie validată preliminar, aceasta trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiții:
7.5.1. să conțină numărul și data emiterii unui bon fiscal
7.5.2. bonul fiscal să fie emis și să fie înscris în perioda Concursului
7.5.3. un participant unic, identificat, poate înscrie un număr de bon o singură dată pe zi.

SECȚIUNEA 7. CLAUZE DIVERSE DE ÎNSCRIERE

7.1. Fiecare participant este supus obligației de a păstra și, după caz, prezenta, dovada
deținerii bonurilor fiscale ce atestă achiziția a cel puțin unui produs participant.
7.2. La tragerea la sorți nu vor participa înscrierile care nu respectă specificațiile de înscriere detaliate mai sus și nici înscrierile în care se comunică bonuri fiscale care nu au fost emise de către magazinul din Muzeul Municipal Regina Maria din Iași.
7.3. Data limită de înscriere este de 31 august 2021, ora 17:00.

SECȚIUNEA 8. ACORDAREA ȘI VALIDAREA PREMIILOR

8.1. Desemnarea câștigătorului premiului prezentului Concurs se va face prin tragere la sorți.
8.2. Premiul va fi acordat în cadrul unei trageri la sorți, în data de 1 septembrie 2021, ora
12.00.
8.3. La tragerea la sorți vor participa toate înscrierile valide, corect înscrise în Concurs.
8.4. După tragerile la sorți, Participantul ale cărui înscrieri a fost desemnat câștigătoar va fi informat telefonic cu privire la câștigul înregistrat în vederea începerii procesului de validare, respectiv punerea în posesie a premiului.

Colectivul de organizare și validare
Dr. Aurica Ichim
Av. George Șerban
Dr. Alexandru Constantin Chituță

Go to Top