IOAN NECULCE – BULETINUL MUZEULUI MUNICIPAL „REGINA MARIA” IAŞI

IAȘI
Capitală Istorică a
României

Klaus Iohannis

Președintele României

Pentru Iași, trecutul este o resursă, iar istoria acestor locuri vă dă încredere în opțiunile dumneavoastră și energie în atingerea obiectivelor pe care vi le-ați propus.
De-a lungul vremii, cărturarii ieșeni au contribuit la transformarea învățământului în liantul care a desăvârșit pe plan spiritual și intelectual unificarea politică a teritoriilor românești.
La doar un an după Unirea Principatelor, aici apărea prima universitate modernă de pe teritoriul țării noastre. Ați rămas un vector de transformare către un sistem de educație adaptat nevoilor secolului XXI și vă mulțumesc, cu această ocazie, pentru parteneriatul dumneavoastră constant în cadrul proiectului România Educată.
Pentru Iași, a fi Capitală istorică nu înseamnă a privi cu melancolie spre trecut, ci a-și reîncărca energiile pentru dezvoltarea sa ca metropolă națională și europeană.
Aici, la Iași, în momente cruciale ale istoriei noastre moderne, au fost luate decizii care au influențat în cea mai mare măsură existența și dezvoltarea întregii Românii. În istoria urbei dumneavoastră se regăsesc manifestările unora dintre cele mai importante aspirații
ale românilor.
De aceea, vă urez tuturor, dragi cetățeni ai «dulcelui târg al Ieşilor», să vă bucurați de prestigiul de Capitală istorică, întru mulți ani!1

1 – Fragment din alocuțiunea suținută cu prilejul declarării Municipiului Iași „Capitală Istorică a României”, 23 ianuarie 2019

„Ioan Neculce”.
Buletinul Muzeului Municipal „Regina Maria”:
un nou pas către succesul unui proiect cultural

Mihai Chirica,

Primarul Municipiului Iaşi

Efortul reînnodării unei tradiţii editoriale se cuvine a fi apreciat, într-o vreme în care volumul presei ştiinţifice se îmbogăţeşte, pe an ce trece, cu noi titluri. De asemenea, demnă de laudă devine supravieţuirea, ieşirea unei reviste din cercul larg al publicaţiilor efemere şi intrarea în rândul celor puţine care dovedesc vigoare, valoare şi continuitate. Cu toate că ne situăm în plină eră a informaţiei difuzate prin intermediul internetului şi a reţelelor sociale, credem că unei instituţii de cultură îi este în continuare necesară o publicaţie tipărită, prin care să poată obţine vizibilitate şi, mai ales, credibilitate pentru valoarea activităţilor pe care le desfăşoară.
Acestea sunt doar câteva observaţii asupra contextului care ne îndeamnă să afirmăm că miza apariţiei periodicului „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal „Regina Maria” o constituie întregirea unui proiect articulat în jurul unei instituţii muzeistice şi de cultură. Aşa cum o arată seria numeroaselor şi diverselor manifestări care s-au organizat din iniţiativa Muzeului Municipal „Regina Maria” în intervalul octombrie 2018-octombrie 2019, editarea revistei nu mai putea întârzia, „Ioan Neculce” devenind atât locul în care să se scrie cronica Muzeului, cât mai ales spaţiul editorial unde urmează să se adune contribuţii ştiinţifice valoroase pentru cunoaşterea trecutului oraşului Iaşi şi a împrejurimilor sale. Prin urmare, cuprinsul acestui prim număr reprezintă ecoul nevoii de a se face mai bine cunoscute faptele instituţiei muzeistice şi prefigurează un program ştiinţific îndrăzneţ şi de durată, acela de a readuce în atenţie istoria Iaşului, într-un dialog cu aşteptările publicului şi cu provocările
inerente evoluţiei actuale a oraşului nostru.
Privind cu îndreptăţită speranţă acest început, ne dorim ca drumul editorial să fie lung şi rodnic pentru succesul conceptului cultural gândit în jurul Muzeului Municipal „Regina Maria”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iaşi.

„Ioan Neculce”.
Buletinul Muzeului Municipal „Regina Maria”:
o nouă provocare

Aurica Ichim,

Directorul Muzeului Municipal „Regina Maria”

Încă de la învestirea la conducerea instituţiei ne-am propus ca Muzeul Municipal „Regina Maria” să se impună cât mai curând şi statornic pe scena culturală şi academică a oraşului Iaşi. De aceea, am ştiut de la început că nu ne vom mărgini doar la însuşirea unui nume şi revendicarea simbolică a unei tradiţii şi că urmează, prin efortul şi dedicarea întregii echipe, alături de tot mai numeroşii colaboratori şi susţinători pe care muzeul îi are, să construim o punte vizibilă către instituţia înfiinţată în urmă cu un secol, din iniţiativa lui Gheorghe Ghibănescu. Treptat, prin activităţile şi proiectele pe care le-a pus în mişcare, Muzeul Municipal „Regina Maria” tinde să împărtăşească acelaşi scop cu înaintaşul său, anume
organizarea unor spaţii muzeale reprezentative şi edificarea unei ambianţe academice menită să descopere şi să pună în valoare trecutul oraşului Iaşi şi al provinciei istorice a cărei capitală a fost.
Periodicul Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal „Regina Maria” continuă moştenirea simbolică a revistei înfiinţate în anul 1921, urmând să dovedească, număr de număr, de aici înainte, că va deveni terenul fertil unde se vor întâlni preocupările istoricilor, lingviştilor, muzeografilor şi tuturor celor pasionaţi de cunoaşterea istoriei oraşului Iaşi.
Revista este, aşadar, noua provocare căreia Muzeul Municipal „Regina Maria” a îndrăznit să-i răspundă.

„Ioan Neculce”.
Buletinul Muzeului Municipal „Regina Maria”:
asumarea unei moşteniri culturale

Redacţia

În anul 1921, după înfiinţarea în anul precedent a Muzeului Municipal, fondatorii, în frunte cu Gh. Ghibănescu, făceau un pas important pentru edificarea noii instituţii, prin apariţia Buletinului Muzeului, publicaţie căreia i s-a atribuit numele cronicarului Ioan Neculce. Aşa cum se remarcă şi într-un studiu retrospectiv din cuprinsul actualului volum, iniţiativa şi justificarea alegerii numelui revistei pot fi intuite, iar detaliile biografiei cronicarului, îmbogăţite în timp, vin să confirme potrivita alegere a lui Ioan Neculce ca patron al periodicului.
Printre rândurile Cuvântului înainte pus la începutul primului număr al revistei, din anul 1921, transpare programul pe care aveau să-l urmeze iniţiatorii. În acel text au fost enunţate câteva aspiraţii, stimulate, atunci, de satisfacţia înfiinţării Muzeului Municipal ca „muzeu istorico-arheologic” care să adune un patrimoniu reprezentativ pentru trecutul oraşului Iaşi. Proiecţia instituţională s-a dovedit, totuşi, a fi prea optimistă pentru condiţiile istorice din anii `20 ai secolului trecut, Muzeul Municipal neputând supravieţui mai mult de un deceniu. Dispariţia lui nu a fost totală, fiindcă au rămas în urmă un nume, un program şi o revistă. Dacă patrimoniul s-a risipit odată cu desfiinţarea instituţiei, dovada materială a existenţei Muzeului Municipal a continuat să fie, pentru generaţii întregi de cercetători, publicaţia a cărei temeinicie a fost dată de conţinutul ei.
În privinţa cuprinsului pe care avea să-l aibă revista, în amintitul Cuvânt înainte se enunţa că vor fi reunite, cu precădere, contribuţii referitoare la trecutul oraşului Iaşi şi, prin extensie, la Moldova istorică, pornind de la rolul de capitală pe care l-a avut acesta în trecut.
Un spaţiu important avea să îl ocupe editarea de mărturii scrise, documente, însemnări pe cărţi şi inscripţii referitoare la locuri şi oameni din istoria oraşului. Acte vechi, păstrate în arhive publice sau particulare, privitoare la locuri, clădiri, biserici, persoane, familii, bresle
şi categorii sociale, pisanii şi alte inscripţii aflate la diverse biserici, pe icoane, veşminte, odoare, clopote şi morminte, însemnări de pe cărţi, relatări ale cronicarilor şi călătorilor străini, inscripţii şi monumente din cimitirele oraşului toate urmau, potrivit unui plan
editorial, să fie adunate pentru a da măsura moştenirii istorice a oraşului.
Urmărirea îndeaproape, în toate numerele revistei publicate, a obiectivului aducerii la lumină a dovezilor istorice a garantat păstrarea valorii ştiinţifice a publicației, chiar şi după aproape 100 de ani de la tipărirea primului număr. Din păcate, aşa cum s-a întâmplat şi cu
muzeul, existenţa seriei s-a întrerupt, ajungând să fie tipărite doar nouă fascicole.
După reînfiinţarea Muzeului Municipal „Regina Maria”, s-a pus în discuţie, retipărirea revistei la locul de obârşie, şi revenirea la numele şi scopul dintâi, acelea formulate în anul 1921.
Redacţia prezentei serii urmează, aşa cum se poate vedea şi din cuprinsul numărului curent, proiecţia peste decenii a programului care a făcut posibilă apariţia celor nouă valoroase fascicole ale revistei primului Muzeu Municipal, anume descoperirea trecutului oraşului Iaşi şi a împrejurimilor sale, prin cercetări ale istoricilor, lingviştilor, muzeografilor şi ale altor pasionaţi de cunoaşterea istoriei locale. Nu va fi ocolită descoperirea, publicarea şi interpretarea surselor arheologice şi scrise. De asemenea, un segment distinct îl va constitui prezentarea activităţii muzeistice, prin enumerarea şi descrierea manifestărilor organizate de Muzeul Municipal sau a acelora la care va fi partener. Rubrica dedicată donaţiilor şi achiziţiilor va fi, de asemenea, înscrisă în sumar, ca o dovadă continuă a interesului şi a surselor prin care muzeul tinde să-şi creeze şi să-şi îmbogăţească un patrimoniu reprezentativ pentru tematica sa. Chiar dacă acum nu şi-a găsit locul, în viitor nu va lipsi din cuprins o rubrică de critică istoriografică, de note şi recenzii, mai ales ale unor apariţii editoriale având ca subiect oraşul Iaşi.
Luând exemplu înaintaşilor noştri, nu vom aşterne aici cuvinte de prisos şi promisiuni, fiindcă pentru ceea ce urmează să facem modele avem, iar direcţia spre care urmează să ne îndreptăm stă scrisă în chiar scopul reînfiinţării Muzeului Municipal „Regina Maria”.
Trebuie, doar, să avem abilitatea şi să dobândim credibilitatea prin care să putem aduna în jurul revistei efortul, interesul şi pasiunea celor care pot contribui la valorificarea patrimoniului şi scrierea istoriei oraşului Iaşi.

descarca in format PDF