Galeriile de Artă ale Municipiului Iași – Pasaj Hala Centrală a fost inaugurată în octombrie 2012, cu expoziția artistului Dan Hatmanu. Galeria a mai găzduit până în prezent expoziții de pictură, sculptură și tapiserie ale artiștilor membri ai UAP Iași, precum și UAP Sibiu și Suceava.
Curatorul Galeriilor de Artă ale Municipiului Iași este artistul plastic Eugen Mircea.

Hotărârea Consiliului Local privind darea în administrare, cu titlu gratuit, către Muzeul Municipal Iași, a unor bunuri mobile și imobile, în vederea desfășurării activității.