PROCEDURA PROPRIE

pentru organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse in anexa nr.2 la Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu valoare estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la art.7 alin.(1), lit.(d)
Procedura-proprie-atribuire-Anexa-2