Redeschis în 15 iunie 2019, spațiul cultural de pe strada Lăpușneanu nr. 24, secție a Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, își propune organizarea periodică de evenimente cultural-artistice prin care strada să redevină un simbol al urbei.

Galeriile „Dumitru I. Grumăzescu”

Anticariatul „Grumăzescu” poate fi ușor confundat cu un muzeu sau cu o galerie de artă. Tablouri și icoane decorează pereții încăperii, portretul de dimensiuni mari al lui Mihai Eminescu fiind plasat la loc de cinste. Vitrinele anticariatului te vor face să simți atmosfera trecutului; multitudinea de bijuterii și obiecte decorative de valoare prezente aici reconstituie adesea specificul deceniilor trecute. Despre vremuri apuse vorbesc și colecțiile de instrumente muzicale mecanice.

În acest univers artistic și cultural, se organizează numeroase expoziții, lansări de carte sau evenimente muzicale. Aici au loc întrunirile lunare ale epigramiștilor ieșeni, membri ai Academiei Libere „Păstorel Teodoreanu”. Reuniunile dedicate satirei și umorului reprezintă o tradiție de peste două decenii. Salonul de poezie „Veronica Micle” adăpostește grupurile de pasionați ai genului liric, precum cenaclul de poezie Virtualia.

Personalitatea aparte a anticariatului este întregită de prezența scenei primului teatru de buzunar din România, un gen de teatru neconvențional, scurt, cu caracter interactiv. Mari actori precum Horațiu Mălăele și Ion Caramitru au evoluat pe această scenă.

Comorile adunate în Anticariatul „Grumăzescu” au fost oferite de către proprietarul lor întregii lumi. Galeria a avut invitați de seamă precum Regele Mihai I al României sau poetul moldovean Grigore Vieru. Domnul Grumăzescu a expus colecțiile la numeroase expoziții în țară, dar și în străinătate, fiind invitat cu o colecție despre viața lui Napoleon. De altfel, Dumitru Grumăzescu a avut în plan constituirea colecțiilor sale imense sub forma unei biblioteci publice.

Istoricul galeriilor „Dumitru I. Grumăzescu”

Galeriile Anticariat “Dumitru Grumăzescu” au luat fiinţă în 1992. Au început cu ore de dirigenţie, cursuri universitare de Filologie, Jurnalism, Filosofie. În timp, Dumitru Grumăzescu, inițiatorul și amfitrionul galeriilor, a înființat în spațiul de pe strada Lăpușneanu, Academia Liberă „Păstorel Teodoreanu”, una din cele mai bune şcoli de epigrame din România, Societatea Internaţională Mihai Eminescu, Cafeneaua cu Pixeli, un salon de poezie „Veronica Micle”.

Dumitru I Grumazescu

Totodată, Grumăzescu a inițiat și alte acțiuni culturale, de la seri muzicale, muzică clasică, folk, expoziţii ale tinerilor studenţi de la arte, dar și Expoziţie de Aparate Foto Vechi, Expoziţie de Radiouri, Noaptea Albă a Străzii Lăpuşneanu, Salonul Muzicii Mecanice sau Târgul Colecţionarilor. Scena primului teatru de buzunar din România a luat ființă tot în cadrul anticariatului. Aici au evoluat actori precum: Ion Caramitru, Leopoldina Bălănuţă, Horaţiu Mălăele, Petre Ciubotariu, Dionisie Vitcu, Liviu Smantanică. În cadrul anticariatului erau evaluate și comercializate argintării, bijuterii, bronzuri, cărţi, icoane, tablouri. Anticarul Grumăzescu a organizat expoziţiile: Ion Creangă, Mihai Eminescu, Ion Minulescu, Jules Verne, în ţară şi în Basarabia. Numai Colecţia Eminescu are peste opt mii de exponate. Dumitru Grumăzescu, această figura legendară a Iașului, a încetat din viață în ziua e 8 iunie 2018.

Bătaia cu flori de pe Lăpușneanu

Tradiția a avut loc până în anii 1940, în unele duminici de vară, cu scop de socializare între domnișoarele și cavalerii orașului. Un cortegiu format din câteva sute de fete defilau de la Hotelul Traian spre dealul Copou, îmbrăcate de sărbătoare și acompaniate de muzică de fanfară. Pretendenții ferchezuiți așteptau pe trotuare cu brațele pline de flori, iar atunci când o fată simpatiza un cavaler, accepta să o însoțească în coloană; uneori, fata își exprima atracția oferind ea o floare. Evenimentul se încheia cu o bătaie veselă cu flori între participanți, urmărită cu amuzament de rude și trecători, care de multe ori ducea la căsătorii. Parada costumelor de epocă continuă și azi această tradiție.

Bătaia cu flori

Hotărârea Consiliului Local privind darea în administrare, cu titlu gratuit, către Muzeul Municipal Iași, a unor bunuri mobile și imobile, în vederea desfășurării activității.