Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași , cu sediul în Iași, strada Zmeu, nr. 3 organizează concurs în vederea ocuparii următoarelor posturi contractuale vacante:

  • Arheolog debutant- 1 post, funcție de execuție, studii S din cadrul Compartimentului Istorie
  • Educator muzeal debutant- 1 post, funcție de execuție, studii S din cadrul Compartimentului Istorie
  • Supraveghetor muzeu- 1 post, funcție de execuție, studii M din cadrul Compartimentului Restaurare- Conservare
  • Administrator I-1 post, funcție de execuție, studii M din cadrul Compartimentului Tehnic- Administrativ
  • Pompier- 1 post, funcție de execuție, studii M din cadrul Compartimentului Tehnic- Administrativ
  • Casier- 1 post, funcție de execuție, studii M din cadrul Departamentului Financiar- Contabil.

Durata contractului individual de muncă nedeterminată, durata timpului de muncă normală de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, program de lucru conform Regulamentului Intern.
Concursul se va organiza în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336 din 28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și respectând prevederile O.U.G. 34/2023. 
Concursul va avea loc la sediul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, după cum urmează:
– Dosarul de înscriere la concurs se va depune la sediul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, din str. Zmeu, nr.3, pana la data de 30 octombrie 2023, ora 16.00.
– 06 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă, la Palatul Braunstein din str. Cuza Vodă, nr. 2;
– 09 noiembrie 2023, ora 10.00 – interviul, la sediul din str. Zmeu, nr.3.

descarcă anunțul în format PDF

Publicat astăzi, 16 octombrie 2023