Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași , cu sediul în Iași, strada Zmeu, nr. 3 organizează concurs în vederea ocuparii următoarelor posturi contractuale vacante: Referent de specialitate debutant- 1 post, funcție de execuție, studii S din cadrul Compartimentului Marketing și Resurse Umane, Inspector de specialitate debutant- 1 post, studii S din cadrul Departamentului Financiar-Contabil.
Durata contractului individual de muncă nedeterminată, durata timpului de muncă normală de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, program de lucru conform Regulamentului Intern.
Concursul se va organiza în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336 din 28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Concursul va avea loc la sediul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, după cum urmează:
– Dosarul de înscriere la concurs se va depune la sediul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, din str. Zmeu, nr.3, pana la data de 24 mai 2023, ora 16.00.
– 30 mai 2023, ora 10.00 – proba scrisă, la sediul din str. Zmeu, nr.3;
– 07 iunie 2023, ora 10.00 – interviul, la sediul din str. Zmeu, nr.3.

vezi formulare de concurs
descarcă anunțul în format PDF

Publicat astăzi, 10 mai 2023