În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011, conform TITLULUI II, al Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către Hotărârea nr. 1207 din 11 noiembrie 2014, Muzeul Municipal “Regina Maria” Iași organizează examen de promovare grad prin promovarea pe postul imediat superior, după cum urmează:
– din funcția contractuală inspector de specialitate S debutant, pe funcția contractuală de inspector de specialitate S gr. II

Data, ora și locul desfășurării examenului de promovare:
– Examenul de promovare se va desfășura la sediul Muzeului Municipal “Regina Maria” Iași, din Strada Zmeu, nr 3, în data de 24.11.2022, ora 13

Modalitatea de desfășurare a examenului:
– Probă scrisă

Bibliografia pentru examenul de promovare din funcția contractuală de inspector de specialitate S debutant în inspector de specialitate S gr. II este:
1. Legea 311/2003, Legea muzeelor și a colecțiilor publice ;
2. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul Muncii;
3. Legea 153/2017 cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
4. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice

descarcă anunțul în format PDF

Publicat astăzi, 9 noiembrie 2022