Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași organizează concurs de recrutare în data de 28.06.2022
ora 10oo – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi contractuale
vacante: curator debutant, restaurator gr. II, fotograf gr. II.
Data limită depunere dosare: 22.06.2022 ora 15oo.
Etapele concursului:
selecţia dosarelor de concurs: 23.06.2022;
proba scrisă: 28.06.2022, ora 10oo , la sediul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași;
interviul: 01.07.2022, ora 10oo , la sediul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași
– rezultatele vor fi afișate la sediul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași și pe pagina de
internet https://muzeulmunicipalreginamariaiasi.ro/

descarcă anunțul în format PDF

Publicat astăzi, 27 mai 2022