Publicații2020-12-16T11:48:41+02:00

Istorie, tradiţie, continuitate – Muzeul Municipal „Regina Maria” -IAŞI

În urmă cu un secol, un grup restrâns de entuziaşti aveau să-şi vadă, după îndelungate zbateri, dusă la bun sfârşit împlinirea unei dorinţe mai vechi, înfiinţarea Muzeului Municipal ca „muzeu istorico-arheologic”, instituţie menită să adune un patrimoniu reprezentativ pentru trecutul oraşului Iaşi.

IOAN NECULCE – BULETINUL MUZEULUI MUNICIPAL „REGINA MARIA” IAŞI

Redacţia prezentei serii urmează proiecţia peste decenii a programului care a făcut posibilă apariţia celor nouă valoroase fascicole ale revistei primului Muzeu Municipal, anume descoperirea trecutului oraşului Iaşi şi a împrejurimilor sale, prin cercetări ale istoricilor, lingviştilor, muzeografilor şi ale altor pasionaţi de cunoaşterea istoriei locale.

MONUMENTUL XXI

Lucrările Simpozionului Internațional "Monumentul – Tradiție și viitor", Ediția a XXI-a, Iași, 2019

Go to Top